Положення про обробку персональних даних

Цей документ описує правила та порядок збору, обробки, зберігання та знищення персональних даних користувачів та відвідувачів сайту https://www.borysfentrade.com.ua/ ТОВ «Борисфен-Трейд».

Під терміном «Персональні дані» розуміються відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що відповідає визначенню в Законі України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Наведені вище терміни та інші терміни вжиті в цьому положенні, відповідають визначенням та термінам, що вказані у Законі України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-VI.

Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту https://www.borysfentrade.com.ua/


ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

При використанні Сайту може здійснюватись автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням користувачем Сайту.

Ми можемо збирати, зберігати та використовувати такі типи Ваших персональних даних:
- інформацію про Ваш комп'ютер, доменне ім’я, IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
- інформацію про Ваші відвідування та використання Сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;
- інформацію, яку Ви надаєте при направленні питання шляхом заповнення відповідної форми або під час авторизації облікового запису на нашому Сайті, Ваше ім’я, телефон, електронну адресу, дані соціальних акаутнів та мережі, з якої було здійснено авторизацію, тощо;
- інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилаєте нам електронною поштою або через наш Сайт, включаючи його вміст та метадані;
- інформацію, яку Ви вводите під час користування нашим Сайтом, зокрема пошукові відомості про тип товару, інформацію про виробництва, адресу, нашого Товариства, будь-яку іншу особисту інформацію, яку Ви, як користувач надаєте чи повідомляєте при користуванні нашим Сайтом.

При повідомленні Користувачем персональної інформації щодо іншої особи, вважається, що користувач отримав згоду від такої особи, інформацію про яку він повідомляє на розголошення, обробку та передачі цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.

ТОВ «Борисфен-Трейд» збирає персональні дані, які свідомо та добровільно надані Вами, як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому Положенні мети їх обробки.

ТОВ «Борисфен-Трейд» не збирає та не обробляємо інформацію про Ваші персональні дані щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до ст.і 7 Закону України «Про захист персональних даних»).


МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми можемо використовувати Вашу персональну інформацію з метою:
- адміністрування нашого Сайту та бізнесу;
- надання Вам інформації про нашу Компанію, нову продукцію, рекламу, тощо;
- надання можливості користуватися послугами, доступними на нашому Сайті;
- розгляду запитів, повідомлень та скарг, зроблених Користувачем стосовно нашого Сайту;
- надання третім сторонам, уповноваженим та компетентним органом інформації (її частини) про наших користувачів у випадках визначених Законами;
- збереження нашого Сайту в безпеці та попередження шахрайства;
- для поліпшення якості сайту та його змісту.

ТОВ «Борисфен-Трейд» має право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинного на момент отримання запиту/вимоги законодавства України, що передбачає Законний обов’язок володільця, розкрити запитувану інформацію.

Права Користувач визначені ст. 12 Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-VI.


ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних  Сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна,19026, Черкаська обл., Канівський р-н, село Хмільна(з), вул. Миру, будинок 59.

ТОВ «Борисфен-Трейд» забезпечує відповідно до закону збереження персональних, шляхом заходів щодо їх безпеки та захисту, що виключають несанкціонований доступ до персональних даних не уповноважених осіб.

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Персональні дані Користувача зберігатися протягом строку необхідного для мети їх використання.

Персональні данні видаляються та знищуються по закінченню строку їх зберігання, надходження припису уповноваженого та компетентного органу про їх знищення чи видалення;  набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.


Положення про персональні данні діє безстроково до заміни її новою версією, що розміщується на сайті.

ТОВ «Борсфен-Трейд»